níže uvedené údaje mají jen nezávazný informativní charakter
Isprofin/Isprofond Název akce Investor Celkové náklady Upravený rozpočet Uvolněno 2019 Požadavky k zpracování