Vyhledání dle čísla faktury: níže uvedené údaje mají jen nezávazný informativní charakter  

DETAILNÍ VÝPIS FINANCOVÁNÍ AKCE  
Isprofin/Isprofond Investor Alokace akce Druh financování Začátek <> Konec akce Ve smlouvě od Celkové náklady
5211521005 [60] KSUS Středočeského kraje, př.o. Středočeský kraj N 04/20 <> 06/21 23.01.2020 168 387 000

Přehled zdrojů financování
ZDROJ Název akce Schválený rozpočet Upravený rozpočet Uvolněno ve 2020 Požadavky k zpracování
1 II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy 60 515 000 141 648 744 30 000 000,00 0,00

Přehled vytvořených požadavků úhrad kliknutím na řádek s označením detail dojde k zobrazení jednotlivých faktur požadavku
ZDROJ Požadavek pořízen Částka požadavku Uhrazeno dne Uhrazeno Vsy KS SS FA
1 26.02.2020 20 000 000,00 28.02.2020 20 000 000,00 UZ 91628 - 20 7118 2212634222 detail
1 15.05.2020 10 000 000,00 21.05.2020 10 000 000,00 UZ 91628 - 20 7118 2212634222 detail


Obecné informace
Uvedený rozpis požadavků úhrad byl generován k 20.10.2020  18:41:34, ale může obsahovat časový nesoulad vznikající při procesu zpracování plateb, například vlivem prodlení při zpracování údajů z banky. V systému jsou také vloženy požadavky k úhradě, které mohou být následně stornovány před jejich úhradou. Z těchto důvodů je nutno na zobrazená data nahlížet pouze jako na nezávazné a informativní.
„Požadavky úhrad“ obsahují jednotlivé bankovní úhrady na účty příjemců finančních prostředků z rozpočtu SFDI, které zpravidla kumulují úhrady jednotlivých faktur. Faktury mohou být dále děleny na dílčí úhrady z jednotlivých zdrojů. Vodítkem pro dohledání konkrétní faktury by mělo být tedy její číslo, datum splatnosti, v některých případech jsou faktury hrazeny z více zdrojů, a proto je třeba sečíst hodnoty dle zdrojů pro jedno číslo faktury a splatnost.