Vyhledání dle čísla faktury: níže uvedené údaje mají jen nezávazný informativní charakter  

DETAILNÍ VÝPIS FINANCOVÁNÍ AKCE  
Isprofin/Isprofond Investor Alokace akce Druh financování Začátek <> Konec akce Ve smlouvě od Celkové náklady
[] <> . . 0

Přehled zdrojů financování
ZDROJ Název akce Schválený rozpočet Upravený rozpočet Uvolněno ve Požadavky k zpracování

Přehled vytvořených požadavků úhrad kliknutím na řádek s označením detail dojde k zobrazení jednotlivých faktur požadavku
ZDROJ Požadavek pořízen Částka požadavku Uhrazeno dne Uhrazeno Vsy KS SS FA


Obecné informace
Uvedený rozpis požadavků úhrad byl generován k 8.8.2020  11:16:33, ale může obsahovat časový nesoulad vznikající při procesu zpracování plateb, například vlivem prodlení při zpracování údajů z banky. V systému jsou také vloženy požadavky k úhradě, které mohou být následně stornovány před jejich úhradou. Z těchto důvodů je nutno na zobrazená data nahlížet pouze jako na nezávazné a informativní.
„Požadavky úhrad“ obsahují jednotlivé bankovní úhrady na účty příjemců finančních prostředků z rozpočtu SFDI, které zpravidla kumulují úhrady jednotlivých faktur. Faktury mohou být dále děleny na dílčí úhrady z jednotlivých zdrojů. Vodítkem pro dohledání konkrétní faktury by mělo být tedy její číslo, datum splatnosti, v některých případech jsou faktury hrazeny z více zdrojů, a proto je třeba sečíst hodnoty dle zdrojů pro jedno číslo faktury a splatnost.